Auksjon torsdag 30. mai 2002 kl 20:00
Thaulow, Frits(1847-1906)
Vintersol i Norge

Olje på lerret
54x66
Signert nede t.h.: Frits Thaulow.

Antagelig malt ca. 1901.

Vurdering
NOK 600 000

Auksjonert torsdag 30. mai 2002 kl 20:00

Usolgt

Maleriet er malt ca. 1901. Frits Thaulow var i Kristiania vinteren 1900 til 1901. Maleriet er komponert av flere studier. Blant annet har Thaulow benyttet seg av en gammel studie med elementer fra Lysakerelven. Bildet er typisk for en kjent motivtype fra Thaulows hånd, hvor murstensrøde fabrikkbygninger, rennende elvevann og hvit sne inngår i komposisjonen. Det viser Thaulows kresne blikk for fargesammensetninger. Det å inkorporere en fabrikkbygning i bildet viser ham også som en ekte friluftsrealist. I samtiden ble slike motiver sett på som umaleriske, men ikke for Thaulow.