Auksjon torsdag 30. mai 2002 kl 20:00
Gude, Hans Fredrik(1825-1903)
Sommerdag på Christianiafjorden 1868

Olje på lerret
88x129
Signert og datert nede t.h.: HF Gude 1868

Utstilt:

Gude-utstillingen, Christiania Kunstforening 1895, kat.nr. 211. Blomqvists Kunstutstilling, Hans Gude 1825-1925, Minde-utstilling 1925, kat.nr. 144.

Vurdering
NOK 1 000 000–1 200 000

Auksjonert torsdag 30. mai 2002 kl 20:00

Usolgt

LITTERATUR: Juleglæde 1925, avbildet.
Sigurd Willoch: Kunstforeningen i Oslo 1836-1936, Oslo 1936.
Frode Haverkamp: Hans Gude 1825-1903, magistergradsavhandling, bind I-III, Oslo 1982, oeuvrekat.nr. 453, avbildet bind III s. 84.

Kunstforeningen i Kristiania kjøpte i 1860-årene flere bilder med kystlandskaper av Gude, blant annet dette vi har med, som den gang hadde tittelen: Innløpet til Kristianiafjorden en sommerdag. Bildet var meget kostbart for foreningen:
De aller fleste av billedene hadde motiv fra kysten, ofte var det partier fra Kristianiafjorden. – Den beundrede mesters malerier kom op i priser som Kunstforeningen meget sjelden hadde gitt før i det hele tatt. Et billede med motiv fra Ljan betalte foreningen i 1861 180 Spd. for. Et annet kystparti kostet i 1866 250 Spd. Og i 1868 gav styret den svære sum 400 Spd. for "Innløpet til Kristianiafjorden en sommerdag". Willoch, s. 63.
I bildet er en losbåt på vei inn til land antagelig etter å ha bistått en seilskute vi ser lenger ute i fjordarmen. Losbåten har en B i seilet som kan stå for Brevik. Den hører jo da til enda litt lenger syd enn der Christianiafjorden, eller i dag Oslofjorden, begynner, som er ved Færder fyr. Den gamle tittelen bekrefter i hvert fall at vi befinner oss i den ytre fjordens område. Gude har konsentrert seg om lysrefleksene i vannet, som han alltid likte å arbeide med i sine bilder fra kysten. Lysbrytningen i vann med bølger i en svak bris kom til å bli en av Gudes spesialiteter etter at han i 1860-årene gikk over til å male kystmotiver. I dette bildet skaper Gude en dramatisk effekt med tordenskyene som under en riktig varm sommerdag har bygget seg opp over landskapet og det som foregår i forgrunnen, med båtbyggeri og aktivitet på bryggen der losbåten ankommer. Kontrastene mellom de lyse og mørke partiene i bildet er kraftige. Denne dramatikken gir bildet, som ellers er en relativt nøktern landskapsbeskrivelse, et romantisk preg.