Auksjon torsdag 30. mai 2002 kl 20:00
Arbo, Peter Nicolai(1831-1892)
Apostelen Johannes 1866

Olje på lerret
83x67
Signert og datert nede t.h.: P. N. Arbo. Guulskoven 1866

Påtegnet på delvis avrevet utstillingslapp på baksiden: Apostelen J.. , ..Navn: Fru Generalk..

Utstilt:

Norges Jubilæumsutstilling, Kristiania 1914, Kirkens Hus, Kunstavdelingen.

Vurdering
NOK 60 000–80 000

Auksjonert torsdag 30. mai 2002 kl 20:00

Usolgt

LITTERATUR: Marit Lange: "Studiehode, til "Apostelen Johannes"", utstillingskatalog Drammens Museum, 1986, kat.nr. 7.

I Drammens Museum i 1986 var det en portrettstudie til dette maleriet av Johannes som ble utstilt som kat.nr. 7. Peter Nicolai Arbo fikk en stor bestilling i 1854 av grosserer Niels Kiær i Drammen. Oppdraget var tre historisk-religiøse portretter: "Paulus, Apostelen Johannes og Martin Luther", det første utført i 1854 og de to siste i 1856. Vi vet ikke hvor bildene befinner seg i dag. S. 26. Det ene bildet har nå "dukket opp" med dette bildet vi har med av Apostelen Johannes. Det står i katalogen at han brukte tid på Johannes. Arbo skriver selv: Johannes forlanger endnu nogen Tid, da jeg har besluttet at forandre Stillingen noget,… S. 26. Og Lange skriver at da han kom til Düsseldorf høsten 1855 som privatelev av en historiemaler, ble han veiledet i arbeidet: Det ser ut til at Arbo begynte arbeidet med Johannes helt på nytt, og studiehodet vi her ser, tilhører denne siste fasen av bildets tilblivelseshistorie. S. 27. Dette stemmer med det bildet vi har med som er datert 1866. I Arbos egenhendige fortegnelse over hans arbeider er det også notert i året 1866: Apostelen Johannes! Arbo fikk en mektig oppgave med denne bestillingen. Han følte det som en stor utfordring å gi seg i kast med religiøse motiver, det han selv kaller: den sværeste Gren af Kunsten, så det er kanskje ikke rart at det ble utsettelser. Arbo var elev ved Kunstakademiet i Düsseldorf fra 1852 til 1855, og fikk deretter privatundervisning til 1858. Han spesialiserte seg på fortrinnsvis historiske og mytologiske emner. Kanskje er bildet fullført først i 1866, da han ikke lenger var elev og følte seg mer kapabel til å gjennomføre oppdraget.