Auksjon torsdag 30. mai 2002 kl 20:00
Dørnberger, Karl(1864-1940)
Henrik Wergeland på dødsleiet 1888-1893

Olje på lerret
81x101
Signert og datert nede t.h.: Dørnberger. 1888-1893.

Tittel etter muntlig overlevering.

Vurdering
NOK 30 000–40 000

Auksjonert torsdag 30. mai 2002 kl 20:00

Usolgt

I dette bildet har Karl Dørnberger malt et historiemaleri fra den nære fortid. Det er Henrik Wergeland (1808-1845) som døde så ung 12. juli etter nesten et års sykeleie. Det skal være hans søster, Camilla Collett (1813-1895) som sitter på sengekanten. Dørnberger har gitt scenen et realistisk preg ved å gi en detaljert beskrivelse av alle gjenstander han har latt plassere i sengekammeret i huset Hjerterum i Pilestredet. Det er mange bøker og papirer på nattbordet, Wergeland leste og skrev helt til det siste.