Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Grev Wedels Moderne

Auksjon mandag 17. juni 2002 kl 20:00

Store sal

Folkestad, Bernhard (1879-1933)
Sommeraften 1916

Olje på lerret
80x71
Signert og datert nede t.v.: B. Folkestad. 1916

Auksjonert mandag 17. juni 2002 kl 20:00

Vurdering
NOK 40 000–60 000

Tilslag NOK 35 000

LITTERATUR: Reidar Revold: Norges billedkunst, bind 2, Oslo 1953, variant, Sommernatt 1908, som befinner seg i Statens Museum for Kunst i København, avbildet s. 55.
Henning Alsvik: "Folkestad, Bernhard", Norsk kunstnerleksikon, bind 1, Oslo 1982, s. 675-677.

Både i Revolds bok og i Norsk kunstnerleksikon er en variant til det bildet vi har med, Sommernatt, beskrevet. Bernhard Folkestad synes å være best som kunstner: der hvor han forteller om hverdagslivets fenomener, lunt og ekte som han har gjort det i sine mange epistler. Karakteristisk og populært er også bildet "Sommernatt" (1908, Statens Museum for Kunst, København) med den lille gutten som forretter et nødvendig ærend ute på trammen. Revold, s. 56. I Norsk kunstnerleksikon er også Folkestads enkle, hverdagslige motiver omtalt. Han lar: livsgleden utfolde seg i et raskt og flytende foredrag, i kolorittens fylde og festlige anslag og i fargens velklang. Han malte genrebilder, stilleben, dyrebilder og: idyller som "Sommernatt" (1908, Kunstmus. Kbh.). Alsvik, s. 676. I 1907 laget Folkestad noen tresnitt, blant annet av motivet Sommernatt.