Auksjon torsdag 21. november 2002 kl 19:00
Munthe, Gerhard(1849-1929)
Peisestuen fra kunstnerens hjem, Leveld på Lysaker 1917

Olje på lerret
60x90
Leveld Signert og datert oppe t.v.: Gerhard Munthe 1917.

Påtegnet med tittel på lapp på baksiden.

Utstilt:

Kunstnerforbundet, Oslo 1917. Oslo og Bergen Kunstforeninger, Minneutst. 1929, kat.nr. 28. Henie-Onstad Kunstsenter 1998, kat.nr. 57.

Vurdering
NOK 180 000–200 000

Auksjonert torsdag 21. november 2002 kl 19:00

Tilslag NOK 180 000

LITTERATUR: Hilmar Bakken, Gerhard Munthe, Oslo 1952.
Vidar Poulsson: "Munthe, Gerhard", Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1983, bind 2, s. 1007-1012.
Widar Halén: "Gerhard Munthe og "den bevegelse som fra Japan går over Europa nu"", Tradisjon og fornyelse, Norge rundt århundreskiftet, utstillingskatalog Nasjonalgalleriet 1995.

Gerhard Munthe fikk bygget en villa på Lysaker som han kalte "Leveld", som dessverre ikke lenger eksisterer. Han tegnet mye av interiøret selv med møbler og tekstiler, til og med listprofiler og utforming av nøkkelskilt sto han for. Munthe var den ledende representant for den dekorative nasjonale stil og i "Leveld" kunne han gjennomføre stilen ned i minste detalj. Munthe sa selv at han malte interiører fra sitt hjem for å vise folk hvordan et norsk hjem kan lages intimt, hyggelig og nasjonalt i smaken, om enn ikke kostbart utstyrt. Bakken, s. 162. Munthe interesserte seg for å heve den allmenne smaken og den estetiske sansen innenfor kunsthåndverket. Munthe var inspirert av strømninger i tiden med blant annet japonisme. Mange grupperinger, som pre-rafaelittene, impresjonistene, "Arts & Crafts"-kunstnere og de første industri-designere lot seg inspirere av japansk kunst etter at man i Europa og Amerika fikk innsyn i denne kulturen da Japans grenser ble åpnet i 1853. I Norge blandet denne interessen seg med interessen for middelalderen og den nasjonalt særegne dragestilen. Munthe fikk store oppgaver som romdekoratør med blant annet Holmenkollen Hotell og Håkonshallen, foruten flere private oppdrag. I tilknytning til romdekorasjonene, og spesielt til villa Leveld på Lysaker, utviklet Munthe et interiørmaleri som gir en eksakt gjengivelse av virkeligheten, og som viser de maleriske muligheter i det enkle og hjemlige og i de friske farger. Poulsson, s. 1011. Munthe var en av våre første "designere". Vi ser denne gjennomarbeidede interiørstilen i dette maleriet fra peisestuen i Leveld, med møblene, teppene og gamle og nye gjenstander satt sammen til et harmonisk hele. På veggen henger Christian Krohgs portrett av Gerhard Munthe fra 1885, som i dag befinner seg i Nasjonalgalleriet. Det er et berømt portrett som viser innflytelse fra de franske impresjonisters idéer og malemåte. "La vie moderne", med fremstillingen av det urbane mennesket, var en slik idé, og penselstrøk og fargeholdning viser her i malemåte særlig innflytelse fra Manet. Dette portrettet viser Munthe som en elegant herre på byen.