Auksjon torsdag 21. november 2002 kl 19:00
Krohg, Christian(1852-1925)
Filisterkroken Drøbak

Olje på lerret
39x62
Usignert

Påtegnet på baksiden, på blindrammen: Chr. Krohg Filisterkroken Drøbak 1911

Vurdering
NOK 40 000–60 000

Auksjonert torsdag 21. november 2002 kl 19:00

Tilslag NOK 30 000 med forbehold

LITTERATUR: Oscar Thue, red. Knut Berg: Christian Krohg, Oslo 1997.

Christian Krohg ferierte mange somre i Drøbak i årene 1904 til 1912. Sommeren 1912, den siste Krohg tilbrakte i Drøbak, innledet han arbeidet med en ny stor komposisjon "Totalistenes søndagsutflukt". Thue, s. 269.
Han malte flere skisser og komposisjonsutkast til det store bildet. Dette maleriet er et utkast hvor han har arbeidet med omgivelsene for totalistenes tog. Utsnittet av gatestumpen i Drøbak er omtrent det samme her som i den endelige utgaven av maleriet. Bildet er i breddeformat som Krohg også brukte i den endelige utgaven. Krohg har gitt en god karakteristikk av den trange gaten med de små malingslitte husene med gul-rød taksten, som synes å speile et liv i trange kår, hvor totalistene vel kunne tro at det var mulig å verve noen sjeler. I dette bildet, uten opptoget, er det det sjarmerende ved de små skjeve hus og uthus fremstilt i et fint koloristisk spill, som dominerer komposisjonen.