Auksjon torsdag 21. november 2002 kl 19:00
Fjell, Kai(1907-1989)
Felespiller 1957

Olje på lerret
70x60
Signert og datert nede t.v.: Kai Fjell -57

Vurdering
NOK 80 000–100 000

Auksjonert torsdag 21. november 2002 kl 19:00

Tilslag NOK 60 000

LITTERATUR: Pola Gauguin: Kai Fjell, Oslo 1944.

Kai Fjell har malt flere bilder med en mann med fiolin eller fele. Mannskikkelsene hos Kai Fjell har: ofte en fiolin, som han spiller på eller holder under armen. Hva betyr nå det? For alt betyr noe i Kai Fjells malerier. Jeg skulle tro at det er et tegn på mannens ubestandighet, det vil si hans trang til utferder. Han spiller seg bort, henført av musikkens lokkende toner. Mens kvinnen er det fastlagte i livet, er mannen flyktig og stadig på vei mot nye mål. S. 8 i forordet.