Auksjon onsdag 19. november 2003 kl 18:00
Lund, Bernt(1812-1885)
Christiania sett fra Trondhjemsveien ved Sinse1847

Olje på lerret, oppklebet på plate
95x137
Signert og datert nede t.h.: B. Lund 1847.

Til høyre i bildet ser man det nye Slottet som på denne tiden akkurat var i ferd med å ferdigstilles.

Vurdering
NOK 200 000–300 000

Auksjonert onsdag 19. november 2003 kl 18:00

Tilslag NOK 250 000

LITTERATUR: Sigurd Willoch: "Lund, Bernt", Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1983, bind 2, s. 801-802.

I 1845 stilte Christiania Kunstforening ut den første versjonen av Bernt Lunds bilde: ...utsyn over "Christiania sett fra Trondhjemsveien ved Sinsen", med Akershus slott som midtpunkt i en velordnet komposisjon. Denne fremstillingen ble populær og Lund gjentok motivet et par ganger. S. 802. Bernt Lund hadde fått veiledning av Thomas Fearnley, og ofte kan man merke påvirkningen i Lunds bilder med en harmonisk og helhetlig oppfatning av landskapet. Til høyre i bildet ser man det nye Slottet som på denne tiden akkurat var i ferd med å ferdigstilles.