Auksjon onsdag 19. november 2003 kl 18:00
Monsen, Mons Gabriel(1836-1896)
Eiendommen Hillevaag 1868

Olje på lerret
40x49
Signert og datert nede t.h.: MGM 1868

Påtegnet på lapp klistret på baksiden av lerretet: "Eiendommen Hillevaag malt av M. Gabriel Monsen i 1868/69 som gave til Ths. S. Falck."

Vurdering
NOK 20 000–30 000

Auksjonert onsdag 19. november 2003 kl 18:00

Tilslag NOK 27 000

LITTERATUR: Sonja Hagemann: "Monsen, Mons Gabriel (M. G.)", Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1983, bind 2, s. 960.

Hillevåg er i dag bydel og prestegjeld i Stavanger, ved Gandsfjorden, like sør for byens sentrum. Hillevåg gård eies siden 1885 av Stavanger kommune. Den var på 1800-tallet Rogalands største gård, og ble under Johan Adam Køhlers eie ansett som et mønsterbruk. Mons Gabriel Monsen ønsket å bli maler, men hans far syntes det var en for usikker levevei. Det ble til at han overtok sin fars forretning med rederi, sildesalteri og handel. I fritiden fikk han allikevel malt, og man kjenner, som det står i Norsk kunstnerleksikon, 112 akvareller og 4 malerier av ham. De fleste er byprospekter og er malt i tiden 1856 til 1886. Dette maleriet er da antagelig det femte som er kjent av ham!
Monsens store nøyaktighet og detaljerte fremstilling har gjort hans prospekter til et uvurderlig kildemateriale for studiet av det gamle Stavanger som nå til dels er utslettet.