Auksjon onsdag 19. november 2003 kl 18:00
Lund, Henrik(1879-1935)
I hagen 1912

Olje på lerret
141x163
Signert og datert oppe t.h.: Henrik Lund -12.

Påtegnet med tittel på baksiden, på rammen: "Im Garten". Forfatteren Olaf Bull og kunstnerens hustru Gunbjør ved hagebordet.

Utstilt:

Künstlerbund Hagen 1912, kat.nr. 222.

Vurdering
NOK 200 000–300 000

Auksjonert onsdag 19. november 2003 kl 18:00

Usolgt

LITTERATUR: Nils Messel: "Lund, Henrik Louis", Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1983, bind 2, s. 808-813.

Henrik Lund var opprinnelig fra Bergen. Han kom til Kristiania og her bestemte han seg for å forfølge en kunstnerisk løpebane. Han ble raskt kjent med en rekke unge kunstnere og forfattere, ny-bohemen, som priste byens frie og kafeenes glade liv. Lund ble raskt en sentral skikkelse i den løse gruppering av kunstnere som alle var født i siste halvpart av 1870-årene og som etter hvert fikk tilnavnet ny-impresjonistene. Det var malere som Ludvig Karsten, Bernhard Folkestad, Arne Kavli blant andre. De var sterkt influert av Edvard Munch og særlig Munchs fargesterke kunst etter 1900. "Munchianerne" ble de også kalt. Henrik Lund sa selv at han hadde lært mest av Krohg, Munch og Karsten. Men han var også influert av Edouard Manets kunst. Han hadde fått anledning til å studere denne kunstners arbeider på studietur til Paris i 1905. Innflytelsen lar seg spore både i koloritt, materialbehandling, motivtilskjæring og i de sorte aksentene han gjerne setter opp mot grått og hvitt. Koloristisk kjennetegnes disse tidlige bildene av forfinede fargeharmonier i grått, gulgrått og brunlig rosa mot blågrønt. Stilistisk preges den tidlige produksjonen av en summarisk forenkling av naturens former til store, sammenfattende plan og flater. Den enkle billedoppbyggingen, med utstrakt bruk av vertikaler og horisontaler, understrekes av figurenes posisjoner i profil og en face. Formen gis med en bred, dekorativ penselføring, palettkniven benyttes også flittig. Henrik Lund bodde, etter noen magre år i Kristiania, i København fra 1905 til 1909. Her hadde han sitt gjennombrudd som maler. Skildringen av mennesker i avslappet hvile, i harmoni med seg selv og naturen, ble et yndet tema hos Lund. Han malte sin familie og sine venner i lavmælt samtale, benket rundt oppdekkede bord, helst i friluft, rundt hagebordet eller under sommergrønne syriner.
Maleriet vi har med er et typisk eksempel på denne motivkretsen hos Lund, og må regnes som et hovedverk fra denne tiden i hans kunstneriske karriere. Bildet er nevnt i Norsk kunstnerleksikon: "Frokost i hagen" (1906, NG) med bl.a. kunstnerens favorittmodell og hustru Gunbjør og sønnen Per, hører til de mange bilder som ble malt i hagen i Nørre Allé, der familien bodde. I "Sommer" (ca. 1909, NG) har voksne og barn dradd på landtur og slått seg ned i det grønne. "I hagen" viser Gunbjør og Lunds nære venn, Olaf Bull, i fortrolig samtale mot en bakgrunn av frodige vekster og hvitt stakitt. Dikteren har fått et glass i hånden, men hans oppmerksomhet er vendt mot fru Lund. S. 809.