Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Grev Wedels Klassiske og Moderne

Auksjon onsdag 19. november 2003 kl 18:00

Store Sal

Thygesen, Rudolph (1880-1953)
Studie til Leda 1915

Olje på lerret
51x66
Signert og datert nede t.h.: R.Th. 1915

Påtegnet av kunstneren nede på bildet: "manden som furter og misunder svanen studie til "Leda"".

Auksjonert onsdag 19. november 2003 kl 18:00

Vurdering
NOK 10 000–15 000

LITTERUATRU: Ingeborg Wikborg: "Thygesen, Rudolph", Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1986, bind 4, s. 238-241.

Rudolph Thygesen ble sterkt influert av det moderne franske maleri med fauvismen da han i 1910 igjen var i Paris etter å ha vært der første gang i 1906. Han valgte ikke Matisses akademi, men Colarossi som lærested. Han malte gjerne bilder med en stemning av fruktbarhet, morsglede og stille ro som vitner om at inntrykk fra norsk og fransk kunst har smeltet sammen i Thygesens eget kraftige og personlig pregede språk med velutviklet sans for de maleriske virkemidler. En tendens til en dekorativ oppfatning av motivet røper gjennom koloritt, form og komposisjon impulser fra Paul Gauguin. Han ble assosiert med de norske Matisse-elevene og stilte ut sammen med dem på Jubileumsutstillingen i Kristiania i 1914. Thygesen utviklet sitt maleri videre med hensyn til å skape originale flatekomposisjoner ved hjelp av koloritt og formale elementer, hvor dybde og rom dannes av forskjellige plan uten bruk av illusjonsskapende perspektiv og skygger. Han hadde omkring 1912 sett arbeider av "die Brücke"-kunstnerne. Leda med svanen (1915, Rolf Stenersens Samling, Oslo) fremstiller i følge et intervju med Thygesen den sunne og den perverse kjærlighet og sjalusi og har etter alt å dømme bakgrunn i egne ekteskapelige problemer. S. 239. Denne studien er antagelig et forarbeid til det store bildet.