Auksjon onsdag 19. november 2003 kl 21:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Mann med hest II

Radering trykket i svart på tykt hvitt papir
Arket: 476x698-702 mm Motivet: 370x608 mm
Signert og datert med blyant nede t.h.: Edv Munch 1915

Påtegnet med blyant av kunstneren nede t.h.: "2det Forsogstryk (Selv)".
1915
MM G 171. Woll nr. 497.

Vurdering
NOK 30 000–40 000

Auksjonert onsdag 19. november 2003 kl 21:00

Tilslag NOK 31 000

Man with Horse II
Intaglio print printed in black on heavy white wove
Sheet: 476x698-702 mm Image: 370x608 mm
Signed and dated in pencil lower right: Edv Munch 1915
Annotated in pencil by the artist lower right: "2det Forsogstryk (Selv)" (Second trial proof (Self))
1915
MM G 171. Woll no. 497.