Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Grev Wedels Klassiske og Moderne

Auksjon tirsdag 25. mai 2004 kl 18:00

Store Sal

Eriksen, Sigurd (1884-1976)
Løkke gård i Sandvika 1941

Olje på lerret
100x120
Signert, datert og stedsbestemt nede t.h.: Sigurd Eriksen 1941 Løkke Sandvika

Auksjonert tirsdag 25. mai 2004 kl 18:00

Vurdering
NOK 40 000–60 000

Tilslag NOK 40 000

Løkke gård har en lang historie, også som motiv for kunstnere.
Helt opp til 1880 ble den drevet som gårdsbruk, da hovedbygningen ble åpnet som hotell og jorden solgt unna til byggetomter i hurtig tempo. Med økende biltrafikk, hvor folk reiste forbi Sandvika, ble hotelldriften lagt ned. Kommunen eide huset fra 1915 til 1925 og ligningsvesen og fattigstyre ble drevet herfra. I 1925 kjøpte A/S Bøndernes Hus Løkke, og bygningen fungerte som restaurant og selskapslokaler. Restaurantdriften ble opprettholdt mer eller mindre helt opp til 1980-tallet. Byggholt A/S overtok bygningen i 1986 og i dag er det kontorer i bygningen.
Mange kunstnere har i årenes løp malt Løkke gård og Løkke bro.
Johannes Flintoe interesserte seg ikke bare for å male landskap fra fjell og fjord og folkeliv i innlandsbygdene, han malte også nyvinninger som industrien kunne vise til. I 1830 malte han den hypermoderne støpejernsbroen over Sandvikselven. Løkke bro ble montert av prefabrikerte støpejernsdeler fra Bærums Verk i 1829.
I 1889 malte Frederik Collett Løkke bro med Løkke gård i bakgrunnen. I det maleriet er alle detaljer nøyaktig gjort rede for. Det er et realistisk bilde hvor støpejernsbroen i forgrunnen kommer til sin rett.
Claude Monet oppholdt seg i Norge, for å fange det fine nordiske vinterlyset, og malte Løkke bro med Løkke gård midt i bildet i 1895. Dette impresjonistiske maleriet befinner seg i Nasjonalgalleriet. Broen og gården er ikke her det vesentlige, det er lys og luft han er interessert i å gi et inntrykk av i bildet.
Lars Jorde har også malt Løkke bro med Løkke gård i 1919, et maleri vi hadde med på vår auksjon 1998-4, kat.nr. 49, som ble solgt for kr. 160.000.
Løkke bro var en av de første jernbroer i Norge, og er som et kulturminne å regne. Som det står i Nasjonalgalleriets utstillingskatalog over kulturminner i norsk kunst fra 1987, så utgjør den et eksklusivt kapittel i norsk veihistorie. Broen ble i 1977 flyttet 80 meter oppover elven, og ble erstattet av en betongbro.
I dette maleriet fra 1941 har Sigurd Eriksen malt Løkke gård fra hagen, i en periode da det var restaurant, med hyggelige hvitmalte trebord og stoler hvor folk serveres.