Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Grev Wedels Klassiske og Moderne

Auksjon tirsdag 25. mai 2004 kl 18:00

Store Sal

Michelet, Johan Fredrik (1905-1984)
Gule aktrytmer 1953

Olje på lerret
115x70
Signert og datert nede t.v.: J. Fr. Michelet 53

Påtegnet med tittel på baksiden, på blindrammen.

UTSTILT:

Kunstnernes Hus, Oslo 1956, kat.nr. 32.

Auksjonert tirsdag 25. mai 2004 kl 18:00

Vurdering
NOK 50 000–70 000

Tilslag NOK 72 000

LITTERATUR: Svein Thorud: "Michelet, Johan Fredrik", Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1983, bind 2, s. 918-920.

Johan Fredrik Michelet hadde sin bakgrunn fra Kunstakademiet under professor Georg Jacobsen, som sto for en teoretisk fundert malemåte, som bygget på nedarvede verdier i malekunsten. Man var opptatt av geometri, harmoniske proporsjoner og planforskyvninger. Etter et opphold i Paris i 1947 ble Michelet påvirket av Picassos kubisme og fransk kunst, særlig kunstretningen: Forces nouvelles. Kraftige, sorte konturstreker og svungne linjeforløp med rene, udifferensierte fargeflater er karakteristisk.