Auksjon mandag 29. november 2004 kl 18:00
Johannessen, Jens(1934-)
Brevet 1974

Olje på lerret
160x160
Signert og datert nede t.h.: JJ 74 Signert nede t.v.: Jens Johannessen

Signert og påtegnet på baksiden av lerretet: JJ Kat.nr. 51.

Utstilt:

Galerie Günther Franke, München. Kat.nr. 51.

Vurdering
NOK 500 000–700 000

Auksjonert mandag 29. november 2004 kl 18:00

Tilslag NOK 500 000

LITTERATUR: Hans-Jakob Brun: Jens Johannessen, maleri, Oslo 1993.

Skjæreteknikken ble først konsekvent utnyttet i bilder i 1969, og i løpet av et års tid fikk den en sentral plass i Johannessens arbeide. Han utviklet den videre, og han kombinerte den med andre teknikker. Han kunne etter hvert skjære seg ned gjennom opptil fire ulike lag i ett enkelt bilde, han fylte inn nye lag, han pusset og skrapte, risset og slipte i overflaten, han malte over og fordrev, laserte og preget. Hele partier ble overbrodert av bladranke-ornamenter fra malerruller eller dekor-stensiler. Noen av disse prosessene var omstendelige og krevet planlegging og tålmodighet, andre var spontane og uberegnelige. S. 118. Jens Johannessen har selv sagt at han lot seg inspirere av norsk folkekunst til å arbeide frem disse dekorative bildene, som har en aura av dyrebare objekter. Men innholdet går forbi den rent teknisk briljante overflaten, for som Brun skriver så er de bilder på uro og flyktighet, på virkelighetens uopphørlige forandringer. S. 120.