Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Grev Wedels Klassiske og Moderne

Auksjon mandag 29. november 2004 kl 18:00

Store sal

Tunold, Bernt (1877-1946)
Oppstilling med potteblomst, kanne og fruktfat

Olje på plate
45x58
Signert oppe t.h.: Bernt Tunold

Auksjonert mandag 29. november 2004 kl 18:00

Vurdering
NOK 20 000–30 000

Tilslag NOK 10 000

LITTERATUR: Einar Wiig: Bernt Tunold, Bergen 1991.

Stilleben, oppstillinger og blomsterstykker har vært en utbredt genre innen europeisk malerkunst fra 1600-tallet. Bernt Tunold lente seg på en solid tradisjon når han interesserte seg for genren. Han kunne se utmerkede eksempler malt av hollandske malere i Bergen. Bergenseren Frants Bøe var en av de få i en tidligere generasjon av malere som interesserte seg for genren, og er i hovedsak kjent som stilleben-maler. Med den tradisjon bergensere har hatt for å vende blikket utover mot Europa, er det kanskje ikke så rart at denne genren fikk et visst fotfeste på Vestlandet. Nikolai Astrup har malt noen oppstillinger og Nils Krantz likedan.
Også Tunold dyrket genren med stor glede, særlig de siste 10-12 årene av sitt liv. Einar Wiig: Bernt Tunold, Bergen 1991, s. 182.
Bernt Tunolds stillebenmaleri gjennomgikk en utvikling fra et mer tradisjonsavhengig maleri til en sterkt personlig tolkning av genren. Først lot han seg inspirere av hollandske stilleben fra 1600-tallet i Bergen Billedgalleri hvor hummer på fat inngår som oppstillingens midtpunkt og hvor elegante by-messige gjenstander dominerer. Senere blandet han ofte gjenstander fra by og land, eller han konsentrerte seg om gjenstander fra bygdemiljøet som han fant interessante, og som representerte en gammel kultur som han i sin samtid, med fortvilelse, så forsvinne. I dette bildet består oppstillingen av en blanding av elementene med en porselenskrukke i imari med tinnmontering, en by-messig gjenstand og et fat i tinn, "bondens sølv", foruten åklær og vevnader og en del av et gammelt hengeskap i bakgrunnen. Ofte brukte han gjenstandene flere ganger og krukken og den stripete vevnaden i dette bildet er også benyttet i maleriet: Interiør med gladioler fra 1936, hvor man ser mer av interiøret og blant annet også hengeskapet.
Tunold synes ikke bare å ha interessert seg for komposisjonen og fargene når han plasserte gjenstandene utover bordet. Valget av gjenstander er utstudert med henblikk på å gi betrakteren en melankolsk følelse av vemod over tidenes og slekters gang. Samtidig er bildet nytt og friskt med alpefiol i potte og frisk frukt. De dagsaktuelle gjenstandene er allikevel slike som visner og forgår. Han minner oss om alle tings forgjengelighet. På en personlig om enn "understated" måte formidler han den underliggende og gjennomgående betydning av stillebenet som genre, nemlig "memento mori"-dimensjonen.