Auksjon mandag 29. november 2004 kl 18:00
Ulfsten, Nikolai(1854-1885)
Fra Lista 1877

Olje på lerret
65x127
Signert nede t.h.: N. Ulfsten. Påtegnet og datert nede t.v.: Carlsruhe. 1877.

Vurdering
NOK 150 000–200 000

Auksjonert mandag 29. november 2004 kl 18:00

Tilslag NOK 210 000

LITTERATUR: Hild Sørby: Nicolai Ulfsten, Oslo 1997.

For bergenseren Nicolai Ulfsten kom Gude til å få stor betydning både når det gjaldt malemåte og motvivalg. Gude stimulerte Ulfstens bestrebelser på en realistisk gjengivelse av landskapet, og det var Gude som anbefalte ham å gi seg i kast med den storslagne naturen på Lista og Jæren. S. 27. Da Ulfsten ved årsskiftet 1876-77 ble spurt om hva som var hans "særlige Område med Hensyn til Motiv, Localitet, Karakter, Stil, Stemning, Behandling, Skole etc.", svarte han: "Landskap -fra Listerlandets flade kyst, med fiskerliv, der om sommeren opliver de ellers så tomme sandvidder." Og det var altså med bilder fra Lista Ulfsten slo igjennom og skapte seg et navn. Hver sommer fra 1875 til 1880 bodde han en tid på Lista, og tok blyantskisser og oljestudier som ble til malerier i atelieret om vinteren. S. 31. Dessverre kjenner vi ikke med sikkerhet hans tidligste Lista-bilder. Men "Fra Lista" kan ha vært blant disse. Bildet er betegnet Carlsruhe 1877 og er sannsynligvis malt på grunnlag av skisser fra året før. Et goldt, steinet landskap heller ned mot den stille sjøen, der fiskebåter er kommet til land og garn er hengt til tørk. Impulsene fra Gude er tydelige. Motivet er bygget opp med klart avgrenset, lys forgrunn, mørkere mellomgrunn og blålig bakgrunn. Helhetstonen er brunlig og penselstrøkene fint utpenslet. Men motivutsnittet er annerledes enn hos læreren. Her er bare stein, sand og sjø. S. 37-38.