Auksjon lørdag 16. april 2005 kl 16:00
Bowen, Eric(1929-2002)
Construction 1972-1973

Akryl på lerret, oppklebet på flere plater
120x120
som fremstår som relieffer. Signert og datert nede t.v.: Bowen 1972

Signert og datert på baksiden: Eric Bowen 1972-1973 Oslo Norway. Påtegnet med tittel på baksiden av platen.

Utstilt:

Kunstnernes Hus, Oslo 1974, kat.nr. 56.

Vurdering
NOK 15 000

Auksjonert lørdag 16. april 2005 kl 16:00

Usolgt

Eric Bowen var opprinnelig fra India, men bodde og arbeidet mye av sitt voksne liv i Norge. Han var norsk gift. Han stilte ut i Norge mellom 1967 og 1998, og hans utstillingsvirksomhet startet med denne typen konstruksjoner som vi har med. Han begynte arbeidet med disse kontruksjonene i Roma, hvor han oppholdt seg fra 1962 til 1966 og fortsatte i mange år med dem i Norge. Kunstneren lar seg ikke begrense av den to-dimensjonale lerretsflaten i disse bildene. Han innfører helt konkrete konstruktive elementer ved å bruke en collage av større og mindre firkanter og sylindre av tre, som festes til lerretet, kles med lerretstoff og males med akryl, det vil si inkorporeres fullstendig i bildet. De er naturlig innarbeidet som deler av et geometrisk mønster som kompromissløst gjennomføres gjennom hele komposisjonen. Maleriet får et visst arkitektonisk preg. Når lyset faller på konstruksjonen skapes det dype, lange skygger av det skulpturale høyrelieffet som de utstående kontruksjonene danner, noe som gir en følelse av å befinne seg i et byrom. Det oversiktlige, nærmest kalde og beregnende ved konstruksjonen kan da nesten få en motsatt effekt av noe dypest sett uoversiktlig, foruroligende og ukontrollerbart, skjønt dette er bare en tolkning!
Bowens konstruksjoner faller inn under det nonfigurative maleri som kalles konkret kunst, som var en internasjonal retning omkring 1950. Kunsten skulle ikke forestille noe for det er selv en virkelighet, ingenting er mer konkret eller virkelig enn en linje, en farge, en flate. Rommet og forholdet mellom arkitektur og billedkunst opptok konkretistene, det samme gjorde de universelle geometriske former. Konkretistene var opptatt av maleriets egne konkrete virkemidler.