Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Grev Wedels Moderne og Klassiske

Auksjon tirsdag 24. mai 2005 kl 18:00

Store sal

Krantz, Nils (1886-1954)
Vik i Sogn 1922

Olje på lerret
81x59
Signert og datert nede t.h.: Krantz -22

Påtegnet med tittel på baksiden, på blindrammen.

UTSTILT:

Bergens Kunstforening 1936, kat.nr. 93. Bergens Kunstforening 1955, kat.nr. 55.

Auksjonert tirsdag 24. mai 2005 kl 18:00

Vurdering
NOK 50 000–70 000

Tilslag NOK 82 000

LITTERATUR: Olav Simonnæs: "Vestlandsmaleren Nils Krantz", Kunst og Kultur, Oslo 1956, s. 85-93.
Dag Sveen: "Krantz, Nils Michael Hyld", Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1983, bind 2, s. 598-599.

Nils Krantz begynte tidlig å male og hans første bilder var inspirert av Astrup og Tunold med mørke og stemningsmettede landskaper. Etter 1912 fikk hans arbeider en helt annen fargerikdom og lysfylde, og etter møtet med fransk kunst gjennomgikk hans komposisjoner en radikal endring.

Hans opphold i Paris 1920-21 fikk avgjørende innflytelse på hans kunst. Som elev av bl.a. de moderate kubister Lhote og Araujo, ble han opptatt av deres gjennomtenkte og stramme komposisjon og vilje til forenkling og geometrisering av bildets enkeltelementer. Sveen, s. 598.

Også Simonnæs skriver om denne perioden som et avgjørende skille i Krantz' kunst: …så kommer i 1920 det første studieoppholdet i Frankrike, og nye signaler blir heist. Det er kubismen og de av den påvirkede retninger han nå kommer i kontakt med, sansen for det konstruktive, komposisjonens strenghet og det lovmessige. Horisonten utvides, kunnskaper og erfaring økes. Fra nå av ser han mer bevisst og nøkternt dømmende på sine muligheter. Bildene fra 1922-23 viser at han i mangt og meget er blitt en ny maler, som likevel holder linjen ubrutt. S. 88.

For samtiden, så vel som for ettertiden, ble Krantz stående som selve bergensmaleren. Ikke fordi han fra 1920-årene av nok var den ledene maleren i miljøet, men fordi han tok opp den gamle prospektmaleritradisjonen, som hadde så sterke røtter i Bergen. Sveen, s. 599.

Han malte ikke bare motiver fra byen, men reiste også mye rundt på Vestlandet og malte, som her fra Sogn.