Auksjon tirsdag 29. november 2005 kl 19:45
Munch, Edvard(1863-1944)
Kjærlighetsblomsten

Litografi trykket i svart på middels tynt gulhvitt
Arket: 758x501 mm Motivet: 623x304 mm
papir Signert med blyant nede t.h.: E Munch

1896
Sch.nr. 70. Woll nr. 80.

Vurdering
NOK 150 000–200 000

Auksjonert tirsdag 29. november 2005 kl 19:45

Tilslag NOK 150 000

The Flower of Love
Lithograph printed in black on medium heavy cream wove
Sheet: 758x501 mm Image: 623x304 mm
Signed in pencil lower right: E Munch
1896. Sch.no. 70. Woll no. 80.