Auksjon tirsdag 29. november 2005 kl 19:00
Tidemand, Adolph(1814-1876)
Fiskeren og hans datter 1864

Olje på lerret
53x63
Signert og datert nede t.v.: A Tidemand. 1864.

Påtegnet på plaketter på rammen med tittel og A. Tidemand. Påtegnet på lapp på baksiden av rammen: A Tidemand Der Fischer und seine Tochter.

Vurdering
NOK 2 000 000

Auksjonert tirsdag 29. november 2005 kl 19:00

Tilslag NOK 2 700 000

LITTERATUR: Lorentz Dietrichson: Adolph Tidemand, hans Liv og hans Værker, Christiania 1878, kat.nr. 592.
Aagot Noss: Adolph Tidemand og folk han møtte, Oslo 1981.

Adolph Tidemand malte flere versjoner av sine populære motiver og denne folkelivsskildringen med Fiskeren og hans datter er kjent i seks versjoner, en pastell og fem oljemalerier. Dette maleriet er opptegnet som nr. VI hos Dietrichson. Dietrichson skriver at pastellen ble gitt til Hans Fredrik Gude:
..., Kunstneren (forærede) sin Ven Gude en Pastel af dette Billede, af frisk og kraftig Virkning... 2, s. 74.
Adolph Tidemand utmerket seg som maler med sine folkelivsskildringer i den nasjonalromantiske periode omkring 1850. Det var den norske bondebefolkningen han som oftest rettet sine øyne mot, men han malte også, som her, kystbefolkningen. Han kan ha vært påvirket av sin venn og kollega Hans Fredrik Gude for et slikt motivvalg. Gude hadde i starten av 1850-årene begynt å interessere seg for kystlandskapet, og særlig den norske kyst. Dietrichson, Tidemands biograf, antyder en slik sammenheng og skriver:
"…det er ikke urimeligt at antage, at dette har ledet Tidemands Interesse hen paa vor Kystbefolkning." 2, s. 74.
Tidemand var i Nevlunghavn i Vestfold 9.-16. september 1861. Her malte han flere studier i akvarell av fiskere og loser som han kunne bruke til større komposisjoner senere. Fiskeren i dette bildet er antagelig en av Tidemands modeller fra dette oppholdet, Nils Olsen, som var pensjonert los. Tidemand har iscenesatt et miljø med fiskeren der han er plassert i et interiør med en stor hjørnepeis. Interiøret er godt utstyrt med mange gjenstander på peishyllen med kaffekverner, en trakt, messingmorter og messingstaker, i tallerkenhyllen på veggen til venstre er det tinntallerkener og tallerkener i stentøy. Nedenfor ligger en spraglete katt og varmer seg på en benk ved peisen. Benken er tydeligvis velbrukt, malingen i rygghøyde på veggen bak er slitt. Under benken står det en vannstamp og i peisen står det en jerngryte på en jernring med ben plassert i glørne. Det damper fra innholdet i gryten. Alt bidrar til å gi et stemningsfullt og koselig interiør.
I forgrunnen er det et trau med fiskeutstyr og litt av fangsten ligger på gulvet med fisk og hummer. Fiskeren sitter og bøter garn, eller nærmere bestemt en hummerteine. En pike i bunad, som figurerer som hans datter, sitter ved siden av og hjelper til med å bøte garn. Hun er lys og fager, en typisk representant for den nordiske kvinnetype. Hun faller naturlig inn i et nasjonalromantisk bilde.