Auksjon tirsdag 29. november 2005 kl 19:00
Bloch, Andreas(1860-1917)
Strandparti med lekende gutt 1886

Olje på lerret
60x90
Signert og datert nede t.v.: A. Bloch 86

Angivelig fra Skiensfjorden.

Vurdering
NOK 30 000–50 000

Auksjonert tirsdag 29. november 2005 kl 19:00

Tilslag NOK 56 000

LITTERATUR: Gunnar Sørensen, "Bloch, Andreas Schelven Schroeter", Norsk kunstnerlsksikon, Oslo 1982, bind 2, s. 262-263.

Andreas Bloch malte et sparsomt antall lanskapsbilder malt i en realistisk stil, inspirert av den franske friluftsrealismen. Han var interessert i historiemaleriet, og hans maleri Kong Haakon og Dronning Mauds kroning i Nidarosdomen fra 1905, som henger i Stiftsgården i Trondheim, er særlig berømt. Gjennom fargereproduksjoner ble bildet populært. Bloch gikk etter hvert over til tegning og akvarell som uttrykksform. Han er kjent for sine tegnede miljøskildringer fra Kristiania, og blant annet for sine nøyaktige illustrasjoner av skityper fra bygde-Norge, som har kulturhistorisk interesse.