Auksjon tirsdag 29. november 2005 kl 19:00
Rolfsen, Alf(1895-1979)
Jernbanehall 1932

Olje på lerret
65x81
Signert og datet nede t.h.: Alf Rolfsen 32

Signert, datert og påtegnet på baksiden av lerretet: Skisse til "Jernbanehall".

Utstilt:

Kunstnernes Hus, Oslo 1932, kat.nr. 62 med tittel: Jernbanehall.

Vurdering
NOK 20 000–30 000

Auksjonert tirsdag 29. november 2005 kl 19:00

Tilslag NOK 32 000