Auksjon tirsdag 29. november 2005 kl 19:00
Gude, Hans Fredrik(1825-1903)
Parti fra Ask på Ringerike 1848

Olje på papir, oppklebet på lerret
34x49
Signert og datert nede t.h.: HFG. 21 de sepbr. 1848. Datering nede t.v.: 1875

Påtegnet på baksiden, på blindrammen: Generalinde Gram.

Utstilt:

Gude-utstillingen, Kristiania 1895, kat. nr. 176.

Vurdering
NOK 150 000–200 000

Auksjonert tirsdag 29. november 2005 kl 19:00

Usolgt

LITTERATUR: Frode E. Haverkamp: Hans Gude 1825-1903, mag.grad avh., Oslo 1982, oeuvre-kat. nr. 78.

Familien Gram bodde på Ask Gods. Gude har her malt en topografisk skildring over stedet, i tradisjonen fra det gamle prospektmaleriet.