Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Grev Wedels Moderne og Klassiske

Auksjon tirsdag 29. november 2005 kl 19:00

Store sal Gamle Logen

Gude, Hans Fredrik (1825-1903)
Bukt i det vestlige Skottland 1880

Olje på mahognyplate
46x60
Signert og datert nede t.v.: HF Gude 1880

Auksjonert tirsdag 29. november 2005 kl 19:00

Vurdering
NOK 200 000–300 000

Tilslag NOK 200 000

LITTERATUR: Frode E. Haverkamp: Hans Gude 1825-1903, mag.grad avh., Oslo 1982, oeuvre-kat. nr. 719, omtalt s. 171.

Det eksisterer korrespondanse mellom Gude og Christiania Kunstforening, ved I. Mohn, hvor det fremgår at bildet skulle være med på Kunstforeningens utlodning i 1880.
Maleriet ble også omtalt, under: Vore Kunstforhold, i Dagbladet 30.10.1880:

…det andet (i Kunstforeningen) "Fra Skotlands Kyst" har den Skjønhed, som et langt Livs kjærlighedsfulde Omgang med Naturen giver, den Skjønhed der hos en fuldblods Realist kan blive saa intensiv, men som her mere er mange skjønne Erindringers milde Skjær.