Auksjon tirsdag 30. mai 2006 kl 18:00
Johannessen, Jens(1934-)
Trollhaven 1971

Olje på lerret
100x100
Signert og datert nede t.v.: JJ 71

Signert og påtegnet med tittel på baksiden av lerretet.

Utstilt:

Kunstnernes Hus, Oslo 1971, kat.nr. 33.
Museet for Samtidskunst, Oslo 1993, kat.nr. 56.

Vurdering
NOK 600 000–800 000

Auksjonert tirsdag 30. mai 2006 kl 18:00

Tilslag NOK 550 000

LITTERATUR: Hans-Jakob Brun: Jens Johannessen Maleri, Oslo 1993, avbildet s. 129, omtalt s. 128.

TROLLHAVEN, 1971:Mens Johannessens bilder fra 60-tallet gjerne hadde en flytende og "heldekkende", eller en assymetrisk (sic!) komposisjon, kommer han på 70-tallet stadig tilbake til symmetriske oppbygninger. Men her ser vi at han ikke ønsker et statisk balansert bilde. Små variasjoner finnes innenfor de tilsynelatende motsvarende delene av bildet. Og flaten lever og beveger seg frem og tilbake, sprekker opp, blør farge, knopper seg i farge, fortetter seg og løser seg opp. Bildets orden er bare tilsynelatende, og dets motiv er ikke den formale konstruksjonen men snarere flatens dekomposisjon.