Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Grev Wedels Moderne og Klassiske, del 1

Auksjon tirsdag 30. mai 2006 kl 18:00

Gamle Logen Store Sal

Holmboe, Thorolf (1866-1935)
Fiskevær i Lofoten

Olje på lerret
100x140
Signert nede t.h.: Th Holmboe

Auksjonert tirsdag 30. mai 2006 kl 18:00

Vurdering
NOK 150 000–200 000

Tilslag NOK 150 000

Thorolf Holmboe vokste opp i Vefsn i Nordland og i Tromsø. Gjennom hele sin kunstneriske karriere kom han igjen og igjen tilbake til å ville gi en kunstnerisk tolkning av Nord-Norges natur og særlig den mektige naturen på Helgelandskysten og i Lofoten. Grunnlaget for Holmboes kunst var det han hadde lært av marinemaler Carl W. Barth og landskaps- og kystmaler Hans Fredrik Gude. Han var Gudes siste norske elev i Berlin i 1886 til 1887. Holmboe lot seg påvirke av mer moderne retninger innen kunsten, og i et bilde som dette kan man se at han søker å få lys og luft inn i bildet ved bruk av ganske grove penselstrøk og friske farger på realistisk vis. Komposisjonsmessig holdt han seg allikevel til en vel beregnet og harmonisk form, uten noen overraskende avskjæringer, som ville forstyrre helheten.