Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Grev Wedels Moderne og Klassiske, del 1

Auksjon tirsdag 30. mai 2006 kl 18:00

Gamle Logen Store Sal

Hinna, Bernhard (1871-1951)
Søndag morgen

Olje på lerret
62x60
Signert nede t.v.: B. Hinna.

Påtegnet noe utydelig på baksiden, på blindrammen: Grannes...ien Hinna. Malt ca. 1905.

UTSTILT:

Stavanger Faste Galleri 1971, Bernhard Hinna 100-års minneutstilling, kat.nr. 8. Rogaland Kunstmuseum, Stavanger 1997, Bernhard Hinna Retrospektiv utstilling, kat.nr. 13 med tittel: Søndag morgen, avbildet i katalogen s. 17.

Auksjonert tirsdag 30. mai 2006 kl 18:00

Vurdering
NOK 60 000–80 000

Tilslag NOK 94 000

Bernhard Hinna ble født i Stavanger. Til tross for at Hinna var odelsgutt på en gård som hadde tilhørt familien i generasjoner, var han tidlig klar over at han ville bli maler, noe foreldrene ikke motsatte seg. Som voksen kombinerte han kunstneryrket med gårdsdriften på en måte som han selv fant tilfredsstillende. Hinna var først og fremst hjemstavnsmaler. … Etter århundreskiftet syns han i hovedtrekkene å ha kommet fram til en uttrykksform som han i hovedtrekkene bevarte resten av livet. Koloritten er rik og saftig, oftest varm, men også periodevis klar og kjølig. Han malte alltid i et naturalistisk (realistisk) formspråk,… Nk.