Auksjon mandag 27. november 2000 kl 19:00
Dahl, Johan Christian(1788-1857)
Mausoleet San Vito ved Pozzuoli

Olje på papir, oppklebet på plate
22x35
Usignert

Påtegnet på baksiden: No 34 prof. Dahl: Italiensk Studie Privat Eiendom a. M. L.

Vurdering
NOK 60 000–80 000

Auksjonert mandag 27. november 2000 kl 19:00

Tilslag NOK 50 000

LITTERATUR: Andreas Aubert: Maleren Johan Christian Dahl, Kristiania 1920.
Marie Lødrup Bang: Johan Christian Dahl 1788-1857 Life and Works, 3 b., Oslo 1987, kat.nr. 242, med tittel: Mausoleo di San Vito near Pozzuoli (1820), avbildet: plate 103.

Johan Christian Dahl malte to studier med denne antikke ruinen som motiv i 1820. Han noterte i sin dagbok 8. november 1820: "været med Catel til Potsolo og malet et Gravmæle der nu bliver beboet af nogle fattige folk. Det er fortsettelsen av den apiske Veg fra Romertiden...". Dahls dagbøker, bind 1, UBO.
I Bangs oeuvrekatalog er to studier katalogisert under nr.'ene 241 og 242. Aubert nevner en av disse, man vet ikke hvilken (i 1920-utgaven av Auberts bok) på s. 453: Italiensk tempel. Ikke signert. 23,5x30,5.

Johan Christian Dahl var på studietur til Italia i 1820 til 1821. Han var gjest hos prins Christian Fredrik på sommerslottet Quisisana og reiste på studieturer omkring i omegnen. Vest for Napoli ligger Pozzuoli og i nærheten er det et berømt område som heter Campo Freglei. Det er et vulkansk område og er berømt fordi det har mye klassisk historie knyttet til seg. Bl.a. er det mange antikke mausoleer i området. Hvis man tar veien "Via Campana" vil man komme til det antikke mausoleet, som er omgjort til kirken San Vito, og som Dahl her har malt.