Auksjon onsdag 14. juni 2006 kl 18:00
Gude, Hans Fredrik(1825-1903)
Budeie med kyr 1899

Akvarell og penn på papir
20x32
Signert og datert nede t.h.: HF Gude 30 Juli 99

Vurdering
NOK 15 000–20 000

Auksjonert onsdag 14. juni 2006 kl 18:00

Usolgt