Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Grev Wedels Klassiske

Auksjon mandag 27. november 2000 kl 19:00

Store sal

Wergeland, Oscar (1844-1910)
Inga kongemor betror sin sønn Håkon Håkonsson

Olje på lerret
45x63
Signert og datert nede t.v.: O. A. Wergeland. 1872. Chra.

til birkebeinerhøvdingen Dagfin Bonde 1872 (resten av tittelen).

Auksjonert mandag 27. november 2000 kl 19:00

Vurdering
NOK 40 000–60 000

Tilslag NOK 50 000

LITTERATUR: Sonja Hagemann og Jorunn Sanstøl Wollebæk: "Wergeland, Oscar", Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1986, bind 4, s. 470-471.
A&G store norske leksikon, Oslo 1992.

Oscar Wergeland ønsket under sin studietid å utdanne seg til historiemaler. På denne tiden omkring 1870 sto historiemaleriet høyt i kurs på kunstakademiene i Europa. Det ble ansett for den mest høyverdige genre innenfor malerkunsten en kunstner kunne beskjeftige seg med. For norske kunstnere var det også et poeng i tiden rundt diskusjonene om Norges selvstendighet å trekke linjene tilbake til en tid da Norge var ett rike under vikingtid. Historiemaleriet av det mer grandiose slaget, som var avhengig av offentlige bestillinger, hadde imidlertid skrinne vilkår i et fattig Norge, så Oscar Wergeland har ikke malt mange store historiske verk. Det mest kjente er Riksforsamlingen på Eidsvold 1814", malt i 1885, som henger på Stortinget. Den historiske komposisjonen vi har med er typisk for hans tidlige karriere, for som det står i Norsk kunstnerleksikon: Til å begynne med hentet han sine motiver fra Sverres og Håkon Håkonssons sagaer, mens han senere ofte valgte motiver fra Danmark/Norges historie. Fra sagaen var Håkon uekte sønn av kong Håkon Sverresson og Inga av Varteig. Han ble født i 1204 etter sin fars død. I 1217 ble han tatt til konge, og til tross for motstand greide han å holde på sin kongeverdighet. Han var den siste som ble konge etter den gamle, norske arverett. Han fikk kirkens vigsel for sitt kongedømme selv om han var uekte sønn, men mer almen-europeiske arveregler var på vei inn, også i Norge, og han lot sin eldste uekte sønn vike plassen for en yngre ekte sønn når det gjaldt å bestemme tronfølgen som enekonge.