Auksjon tirsdag 28. november 2006 kl 19:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Nøytralien

Fargelitografi trykket i fem farger med blått og
Arket: 855x630 mm Motivet: 760x490 mm
mørkegrønt fra en sten, to grønnfarger fra en annnen og lyserødt fra en tredje med tekst i mørkegrått på middels tynt gulhvitt papir
Signert i stenen nede t.h.: E. M.

Trykket som en plakat, med følgende tekst tilføyet I mørkegrått under motivet: "Den norske Kunstudstilling Charlottenborg Nov-Dec"
Påtegnet i stenen av trykkerne nede t.h.: "Halvorsen & Larsen Lit Kr.a.".
1915
Sch. nr. 459. Woll nr. 527 A 2.

Vurdering
NOK 80 000–100 000

Auksjonert tirsdag 28. november 2006 kl 19:00

Tilslag NOK 110 000

Laget til en norsk kunstutstilling i København i November 1915.

Neutralia (Girls picking apples)
Colourlithograph printed in five colours with blue and dark green from one stone, two shades of green from another and pink from a third, the text probably printed from a separate stone on medium thin cream paper
Sheet: 855x630 mm Image: 760x490 mm
Signed in the stone lower right: E. M.
Printed as a poster, with the following text added in dark grey under the image: "Den norske Kunstudstilling Charlottenborg Nov-Dec" ("The Norwegian Art Exhibition Charlottenborg Nov-Dec")
Marked by the printers to the lower right: "Halvorsen & Larsen Lit Kr.a.".
1915
Sch. no. 459. Woll no. 527 A 2.
Made for a Norwegian Art Exhibition in Copenhagen in November 1915.