Auksjon tirsdag 28. november 2006 kl 19:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Helge Rode

Litografi trykket i svart på middels tynt
Arket: 466x338 mm Motivet: 334x210 mm
gulhvitt papir
Usignert

1908-09
Sch. nr. 279. Woll nr. 310.

Vurdering
NOK 30 000–40 000

Auksjonert tirsdag 28. november 2006 kl 19:00

Tilslag NOK 25 000

Helge Rode
Lithograph printed in black on medium thin cream wove
Sheet: 466x338 mm Image: 334x210 mm
Unsigned
1908-09
Sch. no. 279. Woll no. 310.