Auksjon tirsdag 28. november 2006 kl 19:00
Dahl, Johan Christian(1788-1857)
Studie av geiter og sau 1821

Olje på papir, oppklebet på papp
25x24
Usignert Stedsbestemt og datert nede t.v.: Rom d. 4 Juni 1821.

Påtegnet på baksiden av platen: "No 186. Johann Chr. Cl. Dahl fec. geb. d. 24 Febr. 1788 zu Bergen in Norwegen (tegnet kors) zu Dresden d. 14 Octbr. 1857. Naturstudie m. Ziegen u Schafen (?). beg. Rom 4 Juni 1821 Mit Mastix gefinnidz (?) d. 25/III 91 JB (?)". Bang nr. 322.

Vurdering
NOK 80 000–100 000

Auksjonert tirsdag 28. november 2006 kl 19:00

Tilslag NOK 75 000

LITTERATUR: Nasjonalbiblioteket, håndskriftsamlingen, Dahls dagbøker, UBO, Ms 80 1001 II.
Magne Malmanger: "Maleriet 1814-1870. Fra klassisisme til tidlig realisme", Norges kunsthistorie, Oslo 1981, bind 4, s. 126-292.
Marie Lødrup Bang: Johan Christian Dahl 1788-1857 Life and Works, 3 bind, Oslo 1987, kat.nr. 322, avbildet i bind 3, plate 131.

Johan Christian Dahl var på sin store Italia-reise fra 13. juni 1820 til 27. juli 1821. Han oppnådde merkbare resultater i sitt maleri etter flittig arbeide i løpet av denne tiden, hvor studiene inngår som en viktig del.
Dahls målsetning i sitt kunstneriske arbeide var: å forene et koloristisk samlet, atmosfærisk hele med en overbevisende fremstilling av naturens egen variasjonsrikdom og tindrende fargeprakt. Malmanger, s. 161.
Studiene var i denne forbindelse viktige. Dahl var ute etter natursannhet, og det å studere hvordan for eksempel dyr beveger seg naturlig ute i det fri, var essensielt for å kunne gi en overbevisende skildring av et landskap. I juni 1821 konsentrerte han seg om å male inngående studier. I sin dagbok fra året 1821 har han skrevet:
I disse Dage fuldender jeg mit siste Arbeid her i Rom - Saa maler jeg videre Skizzen og Studien, og haaber til d. 20 Juni omtr. at kunne avreise. Den 5 Juni aft. Kl 9. UBO, Dahl, J. C. 1821-1827.
I Italia utviklet han gjennom sine friske studier en evne til umiddelbar skildring av naturen:
Dahl var i Italia for å studere, og det er derfor rimelig at han skulle komme til å ofre mye tid og oppmerksomhet nettopp på naturstudiene. Han hadde allerede lenge behersket sitt håndverk på en måte som vakte samtidens udelte beundring. Oljestudier hadde han riktignok også malt tidligere; …Men inntil nå hadde de vært forholdsvis detaljerte og forsiktige i utførelsen. Hva de i noen grad manglet var konsentrasjon. Men nå, i Italia, er den plutselig og overbevisende tilstede, båret av en ny evne til visuell analyse av motivet samt en særdeles rasjonell og økonomisk teknikk. Den gamle, mer omstendelige beskrivende malemåten forlates, for derved bedre å kunne konsentrere interessen om stedets og stundens fremherskende preg. Malmanger, s. 165-166.