Auksjon mandag 27. november 2000 kl 19:00
Krohg, Christian(1852-1925)
Innseilingen til Puerto Rico

Olje på lerret
101x149
Signert nede t. h.: C Krohg

Vurdering
NOK 800 000–1 000 000

Auksjonert mandag 27. november 2000 kl 19:00

Tilslag NOK 800 000

LITTERATUR: Knut Berg: Christian Krohgs sjøbilder, utstillingskatalog Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst 1996.
Oscar Thue, Knut Berg red.: Christian Krohg, Oslo 1997, variant kat.nr. 239.

Ingen annen maler i norsk kunst har som Krohg maktet å skildre sjømannens liv, både ombord og på land. I sine bilder har han levendegjort for oss sjømannens slit og det hårdføre, ofte farefulle liv han lever...det er realistiske skildringer av hverdagen preget av en dyp og ekte menneskelig medfølelse. 1996, s. 10. Sjøbildene utgjorde fra 1890-årene og i hele Christian Krohgs senere karriere en dominerende motivgruppe i hans produksjon. I 1890 var et billedtema som "Grumset farvann" i hovedsak utformet, og han arbeidet videre med det i stadig nye variasjoner. Det han var opptatt av var å male et øyeblikksbilde av en karakteristisk situasjon ombord. I den krengende kahytten bøyer en røslig skipper seg over bordet mens han er i ferd med å rulle ut draftet i bildets diagonalretning. De skjeve vinklene i bord og draft gjentas og forsterkes i veggens rammeverk og gir en overbevisende illusjon av sjøgang. 1997, s. 215. I de mange variasjonene over dette tema arbeidet Krohg seg fra det solfylt hverdagslige til det mørkt dramatiske. I 1893 tok han temaet opp med ny modell og en noe endret komposisjon, en komposisjon som har gått under navnet I bestikklugaren. Her er modellen fremstilt sittende, han støtter draftet med høyre arm, fører tommelfingeren opp mot munnen og holder draftrullen med sin utstrakte venstre hånd. Også av denne 1893-versjonen finnes det en rekke replikker og varianter. Den mest kjente varianten, "Innseilingen til Puerto Rico", ble malt så sent som 1914... I "Innseilingen til Puerto Rico"søkte Krohg uttrykk for motivets dramatiske karakter. For første gang synes skipperen å være brakt ut av likevekt. 1997, s. 215. Denne dramatiske versjonen av billedtemaet finnes i flere varianter.