Auksjon mandag 27. november 2000 kl 19:00
Eckersberg, Johan Fredrik(1822-1870)
Nydalens Compagnie 1849

Olje på lerret
47x64
Signert og datert nede t. v.: JF Eckersberg 1849

Vurdering
NOK 150 000

Auksjonert mandag 27. november 2000 kl 19:00

Usolgt

LITTERATUR: Norsk Industri i tekst og bilder, Christiania 1895.
S. Christie, T. Sørbø, T. R. Skard: Kulturminner i norsk kunst, utstillingskatalog Nasjonalgalleriet, Oslo 1987, versjonen fra 1851, med tittel: Nydalen nedre spinneri, avbildet s. 9.

Så vidt man vet finnes det to versjoner av dette maleriet, den versjonen vi har med, og en senere versjon fra 1851 som befinner seg i Oslo Bymuseum. Bildene er i samme størrelse, men har noe forskjellig staffasje og skyformasjoner. Versjonen fra 1851 var med på utstillingen i Nasjonalgalleriet i 1987, og blir beskrevet som følger: Eckersberg var en av de få düsseldorfere som flyttet tilbake til Norge for å øve sitt virke der. Man skal lete lenge etter dramatiske effekter i Eckersbergs kunst. Selv om han i sin skildring av norsk natur og folkeliv hører hjemme blant nasjonalromantikerne, beholdt han en saklig og registrerende holdning til sitt motiv. I "Nydalen nedre spinneri" er det en påfallende kontrast mellom den lodne skogen og de nesten selvlysende røde fabrikkbygningene. Kan det tenkes at kunstneren har villet fremstille fabrikken som et symbol på den nye tid som står i et motsetningsforhold til det "gamle" landskapet, eller skyldes dette fenomenet simpelthen at her er det bygningene med alle sine arkitektoniske og tekniske detaljer som er hovedmotivet mens naturen bare er en staffasje? Frem til 1845 var Nydalen et øde distrikt med to sagbruk og hus for 8-10 arbeiderfamilier. Nedre spinneri ble anlagt i 1845 av Adam Hiort. Dette var et lite bomullsspinneri som senere ble Nydalen Compagnie – en av Norges største tekstilfabrikker. TS, TRS, s. 28. I 1895 ble Nydalens Compagnie beskrevet som Norges største industrielle anlegg med 1050 arbeidere. Det ligger: Fem Kilometer i nordlig Retning fra Christiania torv...Omgivelserne er meget naturskjønne, Beliggenheden særdeles sund, og Arbeidernes Udseende er derfor i det store og heletaget friskt og godt. Norsk Industri, s. 3.