Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Grev Wedels Klassiske

Auksjon mandag 27. november 2000 kl 19:00

Store sal

Peterssen, Eilif (1852-1928)
Portrett av kunstnerens hustru Nicoline 1882

Olje på lerret
100x82
Signert og datert midt på t.v.: Eilif Peterssen Rom 82

Påtegnet oppe t.v.: Nicoline Peterssen. født Gram 19/11. 50. 26/3. 82.
Påtegnet på baksiden: Amtmand Löchen.
Flere tall på baksiden: 405 og 153.

UTSTILT:

Kunstnernes Hus, Oslo 1936, kat.nr. 37, med tittel: Portrett av fru Nicoline Peterssen, f. Gram.

Auksjonert mandag 27. november 2000 kl 19:00

Vurdering
NOK 200 000

Tilslag NOK 180 000

LITTERATUR: I. M. Løchen: Somre og vintre på Ask, Oslo 1940.
Leif Østby: "Peterssen, Eilif", Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1986, bind 3, s. 203-206.
Eilif Peterssen, sommerutstilling, utstillingskatalog Bukowskis, Oslo 1990.

Eilif Peterssen oppholdt seg i Italia fra 1879 til 1883. Der kom han i kontakt med moderne strømninger i kunsten, med realismen og det fransk-inspirerte friluftsmaleriet. Mange av Peterssens kunstnervenner fra studietiden i München reiste jo på denne tiden til Paris for å fortsette sine studier, og for å få førstehåndskjennskap til det nye i tiden, men man kunne også holde seg orientert uten akkurat å være i Paris. Siden, i 1884 og senere, skulle Eilif Peterssen også komme til å reise til Paris. Eilif Peterssen hadde i 1879 giftet seg med Nicoline Ravn, som var enke etter et kort ekteskap. Hun var født Gram, og hadde vokst opp på Ask gods på Norderhov. De giftet seg i Norderhov kirke på Ringerike, og reiste til Roma for å slå seg ned der. Erik Werenskiold sa at han aldri hadde sett et lykkeligere ekteskap, "Nicoline var skapt til å være en kunstners hustru – og Eilif malte i årene der nede noen av sine beste ting". Løchen, s. 85. Han mistet henne allerede etter 21/2 års ekteskap, etter kort sykdom, og i dette året hun døde, malte Eilif Peterssen to portretter av henne, hvorav dette er den ene versjonen. Dette portrettet er malt i en mer vanlig portrettstil, og har ikke spor av den moderne realismen, som han i andre malerier fra tiden er påvirket av. Det kan minne mer om München-skolen med de fint utarbeidede detaljene i bildet og med mer varme, glødende farger mot en mørk bakgrunn. Som det står i Norsk kunstnerleksikon: Mer stilpreget er portrettet av hustruen "Nicoline" (1882). Det er malt i to versjoner,... S. 204. Gitt omstendighetene, var det også naturlig å gi portrettet et mer sobert stilpreg enn de maleriene han ellers malte på denne tiden.