Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Grev Wedels Klassiske

Auksjon mandag 27. november 2000 kl 19:00

Store sal

Backer, Harriet (1845-1932)
Interiør fra Vendelsborg, Vollen i Asker 1924

Olje på lerret
55x73
Signert, stedsbestemt og datert nede t.v.: Harriet Backer Vendelsborg 1924.

Signert og datert på baksiden av blindrammen: Harriet Backer 1924.

UTSTILT:

Bergen Billedgalleri og Nasjonalgalleriet, Oslo 1996-1997, kat.nr. 70.

Auksjonert mandag 27. november 2000 kl 19:00

Vurdering
NOK 500 000–700 000

Tilslag NOK 620 000

LITTERATUR: Erling Lone: Harriet Backer, Oslo 1924, kat.nr. 109.
Else Christie Kielland: Harriet Backer, Oslo 1958, kat.nr. 172
Marit Lange: Harriet Backer, Oslo 1995, kat.nr. 177, avbildet s. 262.

Harriet Backer oppholdt seg sommeren 1924 på Vendelsborg ved Vollebukten i Asker. På Vollen malte hun i 1924 et interiør fra sitt værelse (kat.nr. 177) – det siste maleriet hun kom til å fullføre. Det er et ganske komplisert bilde, sett mot et hjørne med en åpen altandør. I august skrev hun til vennene Sigurd og Lagertha Halling om sin tilværelse og om arbeidet med bildet: "...jeg har det svært godt her jeg er. Deiligt Værelse med egen Altan, Fru Langes kjære gamle møbler, i Pension hos en Gartnerfamilie, hvor Fruen sørger godt for mig, med deilig Mat til mange Maal. Men Ferie er det ikke, for jeg kom straks i Arbeide og maler Formiddag og Eftermiddag, fem Timer om Dagen i stor Katzenjammer, og om natten i urolige Drømme, et Hjørne af mit Værelse. Med Tvil i Hjertet, om det kan sies at være noget Billedmotiv. Men som Du skriver saa sandt i Dit Brev kjære Sigurd: Saalænge man føler Kræfter, er Arbeide og Kamp det sunde og sande Liv." Litt senere i august skrev hun til Gerhard Munthe På Røisheim og gratulerte ham med 75-årsdagen: "Her er jeg paa Studiereise og gaar i mit ottiende Aar. Operert for graa Stær som Du vet; men jeg ser at male, det gaar bare alt sammen langsommere end før. Jeg har det godt som du paa Røisheim. Pent stort Værelse med egen Altan. Her maler jeg et Hjørne, gammeldagse Møbler, aaben Dør til Altanen...".... Vi kan legge merke til at bildet, med sin dype fargeprakt og dristige tilskjæring av motivet, viser tilbake til de borgerlige interiørene fra 1880- og 1890-årene, riktignok i en mer summarisk utførelse. Penselstrøkene er her tyngre og tettere enn i bildene fra de siste årene. På grunn av øynene hadde hun problemer med detaljene. I et senere brev fra den sommeren til Gerhard Munthe hvor hun igjen skriver om bildet, skriver hun om sine kvaler med motivet, at hun har små vanskeligheter med detaljene, men hun vet: "...at jeg ser Farven kanskje vakkrere end før. Kunde jeg bare naa frem til det jeg vilde!" Gerhard Munthe eller noen andre av hennes kollegaer må ha beroliget henne, for bildet ble signert "Vendelsborg 1924". Det er det seneste av bildene oppført i Lones fortegnelse over hennes malerier fra 1924, og var da i kunstnerinnens eie. Det er bemerkelsesverdig og beundringsverdig med hvilken vederheftighet – forøvrig et av hennes yndlingsord når det gjaldt kunstnergjerningen – hun fastholdt de høye krav til seg selv. Da hun skrev dette skulle hun fylle 80 år om en måned, men fargen så hun kanskje vakrere enn før. Lange, s. 263-264.