Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Grev Wedels Klassiske

Auksjon mandag 27. november 2000 kl 19:00

Store sal

Kavli, Arne (1878-1970)
Ørsteds Park, København 1906

Olje på lerret
71x81
Signert nede t. h.: A. Kavli senere datert? -06-

UTSTILT:

Kunstnernes Hus, Oslo 1938, kat.nr. 18, under malerier fra 1908.
Kunstnernes Hus , Oslo 1948 kat.nr. 14, under malerier fra 1901.
Kunstnerforbundet, 1968 kat.nr. 28.

Auksjonert mandag 27. november 2000 kl 19:00

Vurdering
NOK 70 000–90 000

Tilslag NOK 88 000

LITTERATUR: Nils Messel: "Kavli, Arne", Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1983, bind 2, s. 483-485.

Arne Kavli var i begynnelsen av sin karriere en av våre mest fremtredende nyromantikere. Han hadde under sin studietid oppholdt seg i København, og i perioden 1900 til 1914 var han periodevis bosatt der. Det er vanskelig å tidfeste nærmere når han vendte seg bort fra nyromantikken og fant det maleriske uttrykk som han siden holdt fast ved, nyimpresjonismen. Under inntrykk av fransk impresjonisme, fauvisme, antagelig også av Edvard Munch og Ludvig Karsten, lysnet koloritten. De dype jordfargene ble skiftet ut med et videre fargespekter. Denne omleggingen i intensjon og malemåte viste seg i "Parklandskap, København" (1906....). Her anvendes ikke lenger syntetismens sammenfattende fargefelt. De tidligere så melodisk glidende konturer hugges opp av en grov pensel, satt støtvis på lerretet. Fargeholdningen ligger nær Zahrtmannskolens brutte, disharmoniske klanger. Giftig grønt settes opp mot syrlig gulrødt og orange. Synsfeltet var ikke lenger romantikkens uendelige, blikket stenges inne i hverdagslige omgivelser, avgrenset av busker, trær og hustak. S. 485.