Auksjon mandag 24. november 2008 kl 19:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Omegas død

Litografi trykket i svart på tykt beige papir
Arket: 452x625 mm Motivet: 307x530 mm
Usignert

1908-09
Sch. nr. 326. Woll nr. 356.

Vurdering
NOK 20 000–30 000

Auksjonert mandag 24. november 2008 kl 19:00

Tilslag NOK 22 000