Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Grev Wedels Moderne og Klassiske, del 1

Auksjon mandag 25. mai 2009 kl 18:00

Store sal

Torsteinson, Torstein (1876-1966)
Stående kvinneakt

Olje på lerret
110x58
Signert og datert på baksiden av lerretet: Torsteinson 1917

Bemalt med svarte konturer på baksiden av lerretet en liten skisse, en akt. Påtegnet på baksiden av lerretet: "No 3.". Tittel kan være "Teoretisk".

UTSTILT:

Drammens kunstforening 1967, kat.nr. 16.

Auksjonert mandag 25. mai 2009 kl 18:00

Vurdering
NOK 50 000–70 000

Tilslag NOK 86 000

LITTERATUR: Ragnar Hauger: ”Torstein Torsteinson”, Kunst og Kultur, Oslo 1932, s. 155-168.
Svein Olav Hoff: ”Torsteinson, Torstein Louis”, Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1986, bind 4, s. 280-282.

Torstein Torsteinson bosatte seg i Paris i 1908 og ble boende til 1925. 1. Verdenskrig fikk ingen betydning for hans kunst:

Han var hele tiden opptatt av formale problemer som komposisjon, form og farge. Han malte portretter, akter, stilleben og landskap og mottok sterke inntrykk fra kjente malere, særlig fra Paul Cézanne og André Lhote. Torsteinson hadde ingen tilknytning til Henri Matisse, og selv om han hadde kontakt med de norske Matisse-elevene, hevdet han på den tid at han tok avstand fra deres måte å male på. Likevel kan vi i enkelte bilder se en sammenheng, særlig der Torsteinson bruker atskilte fargefelter satt opp mot hverandre.

Torsteinson arbeidet med rene fargeflater bygget opp i samstemte nyanser:

Planforskyvningen viser Torsteinsons moderate halvkubistiske malemåte. Denne tidstypiske måte å male på kommer enda tydeligere fram i kvinneakten ”Teoretisk” (1917, p.e.), som faktisk kan være identisk med det maleriet vi har med, hvor damen på kubistisk vis er bygd opp utelukkende av geometrisk forenklede former.