Auksjon mandag 31. mai 2010 kl 20:00
Gjemre, Per(1864-1928)
Fra Jæren 1916

Olje på lerret
72x138
Signert og datert nede t.h.: Per Gjemre 1916

Vurdering
NOK 20 000–30 000

Auksjonert mandag 31. mai 2010 kl 20:00

Tilslag NOK 31 000