Auksjon mandag 31. mai 2010 kl 20:00
Gjemre, Per(1864-1928)
Fra Stavanger havn, studie 1887

Olje på lerret
47x61
Signert, datert og påtegnet nede t.v.: Per Gjemre Studie 1887

Vurdering
NOK 10 000–15 000

Auksjonert mandag 31. mai 2010 kl 20:00

Tilslag NOK 20 000