Auksjon mandag 29. november 2010 kl 19:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Bybrann

Kullstift på tykt papir
148x233 mm
Usignert

Fra brannen på Grønland i Kristiania i 1919. Tegnet med kullstift på baksiden av papiret: Torso av mann kledd i smoking. Fotografi på baksiden viser begge sider av et større papirark, brettet i åtte like, rektangulære deler, hvor fire deler på forsiden har tegninger og blant annet denne, vist øverst, og hvor arket på baksiden har en kulltegning av en mann i helfigur, forfra og bakfra, en dirigent (?), hvor da bare torsoen er kommet med på denne delen av det avrevne arket, vist nederst. Fra en tegneblokk med studier?

Vurdering
NOK 40 000–60 000

Auksjonert mandag 29. november 2010 kl 19:00

Usolgt