Auksjon mandag 29. november 2010 kl 19:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Ingse Vibe

Radering trykket i svart på tykt gulhvitt papir
Arket: 590x505 mm Motivet: 493x466 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.
1902
Woll 193.

Vurdering
NOK 80 000–100 000

Auksjonert mandag 29. november 2010 kl 19:00

Tilslag NOK 70 000