Auksjon mandag 28. november 2011 kl 19:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Ruletten

Radering trykket i svart på middels tykt gulhvitt
Arket: 434-439x628 mm Motivet: 264x437 mm
papir Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.
1903
Woll 234.

Vurdering
NOK 70 000–90 000

Auksjonert mandag 28. november 2011 kl 19:00

Tilslag NOK 250 000