Auksjon mandag 26. november 2012 kl 19:30
Rose, Knut(1936-2002)
Komposisjon med figur

Olje på lerret
115x85
Signert nede t.h.: Knut Rose

Signert og datert på baksiden av lerretet: "Knut Rose 1990", samt påtegnet med dedikasjon på baksiden, på blindrammen: "Til Berndt fra Knut".
PROVENIENS: Greve Berndt Stackelberg, Sverige.

Vurdering
NOK 100 000–150 000

Auksjonert mandag 26. november 2012 kl 19:30

Tilslag NOK 120 000