Auksjon mandag 1. desember 2014 kl 19:00
Peterssen, Eilif(1852-1928)
Tarekjøring, Sele 1895

Olje på lerret
73x84
Signert, stedsbestemt og datert nede t.h.: EP 4 Sept 95 Sele

Kokkin 380.

Utstilt:

Høstutstilling, Oslo 1896, kat.nr. 106. Lillehammer kunstmuseum 2001, kat.nr. 57.

Vurdering
NOK 200 000–300 000

Auksjonert mandag 1. desember 2014 kl 19:00

Usolgt

LITTERATUR: Hild Sørby: Jærmaleriet, fra landskap til visjon, Oslo 1983.

Jan Kokkin: Eilif Peterssen. Mellom stemninger og impresjoner, Oslo 2009, kat.nr. 380, avbildet s. 193 og s. 377.

I kapitlet Jæren skriver Kokkin blant annet under overskriften På Sele:

Sommeren 1889 hadde Eilif Peterssen funnet frem til et område han skulle komme til å besøke oftest i årene fremover, nemlig Sele, en av de nord-vestligste gårdene på Jæren og landskapet langs elva Figgjo. Kokkin, s. 189.

I 1897, det siste året han arbeidet med motiver fra Jæren, var han i Orre.

På Orre og Sele var Peterssen opptatt av et annet av sine yndlingsmotiver fra Jæren, nemlig tarekjøring. Tarebrenning var blitt en viktig bigeskjeft for bøndene på 1880-tallet. Tare-asken ble eksportert til Skottland der den ble brukt i fremstillingen av jod. Om våren var det stor aktivitet med innsamling av tare på stranden, og Peterssen var fascinert av arbeidet der hester og kjerrer ble tatt i bruk. Kokkin, s. 192.