Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Jubileumsauksjonen 1814-2014, del 2

Auksjon mandag 1. desember 2014 kl 19:00

Våre lokaler

Gude, Hans Fredrik (1825-1903)
Landgangsbrygge ved Feste Moss 1895

Olje på lerret
43x67
Dobbeltsignert, datert og stedsbestemt nede t.v.: HF Gude HF Gude 1895 Feste 14 Aug

Auksjonert mandag 1. desember 2014 kl 19:00

Vurdering
NOK 150 000–200 000

Tilslag NOK 255 000

LITTERATUR: Lorentz Dietrichson: Af Hans Gudes Liv og Værker. Kunstnerens Livserindringer, Kristiania 1899.

Frode Haverkamp: «Gude, Hans Fredrik», Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1982, bind 1, s. 810-815.

Frode Haverkamp: Hans Gude 1825-1903, mag. grads avh., bind I-III, Oslo 1982, se kat.nr. 1067.

Frode Haverkamp: Hans Gude, Oslo 1992.

For noen står Gude mest som skildreren av Christianiafjorden i solgangsbris med småbåter og seilskuter. I et utall variasjoner av slike temaer, som tar til rundt 1870, perfeksjonerer maleren sine studier av vannflatens gjenskinn. Haverkamp 1982, s. 812.

Tidlig på 1890-tallet holdt Gude med familie hver sommer til på Feste ved Moss. Ibid., s. 810. I Haverkamps bok fra 1992 står det at de var der fra 1893. S. 60.

Landgangsbrygge var et kjært motiv for Gude på denne tiden, det er registrert flere malerier med andre titler, hvor denne typen brygge med forskjellige staffasjefigurer er fremstilt. I overgangen mellom sjø og land kunne bryggen danne et naturlig bindeledd hvor det som skjer med robåter som legger til og folk som kommer og går, gir liv til scenen. Også i 1898 er det registrert et bilde av Haverkamp med samme tittel Landgangsbrygge ved Feste. Moss. Haverkamp 1982, kat.nr. 1067.